Saavutettavien tapahtumien edelläkävijä

Voltilta löytyy kokemusta ja asennetta toteuttaa tapahtumasi niin, että kaikki voivat siihen osallistua riippumatta mahdollisista aisti-, liikuntakyky- tai muista rajoitteista. Meille saavutettavuuden parantaminen ei ole vain huomioonottamista vaan halua palvella kaikkia ihmisiä tasapuolisesti. Saavutettavuuden parantaminen on osallistujien huomioimista, palvelua ja yhteistyötä parhaimmillaan ja avaa uusille osallistujaryhmille mahdollisuuden tulla mukaan. Samalla se helpottaa kaikkien muidenkin ihmisten osallistumista.

Olemme saaneet arvokasta kokemusta tapahtuman esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämisestä Likkojen Lenkki –tapahtumassa yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Aikuis-Malike –projektin kanssa yhteistyössä tehdyllä pioneerityöllä vuosina 2008-2009. Likkojen Lenkki on Suomen ensimmäinen esteetön kuntotapahtuma ja olemme siitä ylpeitä – katso lisää osoitteesta http://www.likkojenlenkki.fi.

Esteettömyys lyhyesti Likkojen Lenkeillä:

 • Oma esteetön reitti, reitin varrella levähdyspaikkoja
 • Maksuton esteetön parkkialue
 • Esteettömät WC-tilat kentällä ja reitin varrella
 • Esteetön katsomoalue ohjelmalavan edessä
 • Huolto&taukoteltta tapahtuma-alueella
 • Selkokielinen tapahtumakuvaus verkkosivuilla
 • Selkokieliset tiedotteet tapahtuman infopisteessä
 • Viittomakielinen palvelu tapahtumassa (infopiste, esteetön ruokalinjasto, reitin taukopiste)
 • Avustajat mukaan tapahtumaan maksutta, saaden samat edut kuin muut osallistujat
 • Artistien keikat tulkataan viittomakielelle
 • Mahdollisuus hyödyntää vaihtoehtoisia liikkumisen ratkaisuja ja apuvälineitä

Saavutettavien tapahtumien suunnittelu

Autamme halutessanne myös Teitä kehittämään tapahtumaanne saavutettavammaksi – saavutettavuussuunnitelmasta käytännön laadukkaaseen toteuttamiseen. Pyrkimys saavutettavuuteen ja esteettömyyteen kehittää koko ketjua; tiloja, palvelua, toimintaa ja tiedonsaantia. Helppo ja esteetön tiedon saaminen, liikkuminen, näkeminen, kuuleminen ja vuorovaikutus lisäävät saavutettavuutta. Pyydä meiltä apua tapahtumanne saavutettavuussuunnitelman laatimisessa!

Mielestämme tapahtumien saavutettavuutta voidaan parantaa vain mikäli me toimijat olemme valmiita tarkastelemaan omia käytäntöjämme saavutettavuuden kannalta. Saavutettavuuden parantamisessa fyysisten esteiden poistaminen tai minimoiminen helpottaa esimerkiksi liikkumisesteisten, ikääntyneiden ja esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvien osallistumista. Näkövammaiset, huonokuuloiset, kuurot, kuurosokeat ja viittomakieliset ihmiset tarvitsevat osallistuakseen monenlaisia erityistoimia, mutta asian toteuttaminen on mahdollista – tehdään se yhdessä!